A TAKT elnöksége 2006-ban  határozatot hozott, hogy  minden évben elismerő oklevelet és egy üveg nemes bort adományoz azon jeles személyiségeknek, akik tevékenységükkel hosszabb időn keresztül hozzájárultak Temerin művelődési életének, képzőművészetének és helyi hagyományainak  színvonalasabbá tételéhez, fenntartásához és fejlesztéséhez -- jelképesen így róva le háláját a közért tett önzetlen munkálkodásukért.

 Az elismerésben részesültek:Nagy Imre tanár (2006)
 

Péter György tanár (2006)

Ökrész Károly helytörténész (2007)

Matuska Ferenc keramikus (2007)


Oláh Sándor zenész (2008)

Matuska Marton publicista (2009)


Németh Mátyás fotoművész (2009)
 


Szarvas Sándor faszobrász és bábfaragó (2010)


Wilhelmine Wier helytörténész (2011)

Bicók Margaréta népművész (2012)

 

A temerini tájház